Тынышева Шааркан, 80 жашта, Талас району, Жонарык айылы

This post is also available in: Орусча

Эң биринчи кой, андан козу жаралат. Андан кийин токту, үчкө чыга электи кызыр калды деп аташат, анан төрт жашты дөнөн деп аташат. Кой тууганда эркек болсо, кичинесинде козу болот, ал саал чоңойгондо аны шишек деп коет. Шишекти алгап коет, шишек чоңойгондо барып дөнөн болот. А кызыр калды дөнөн болбойт, анткени ал ургаачысы.

Мен 1950-жылы туулдум, ошол жылдары мисалы күзүндө жайылбаган жерлер бүт эле чөп бойдон кала берет. Анан кышында мал өзүнүн аракети менен мисалы койлор, жылкылар карды тээп салып, чөптү ачып коюп, жеп ошентип жашап кетишкен. Ал учурда техника жок болгондуктан скирда кылып чөп дайындаган эмес. Бир туугандар чогулуп бир аз чөп даярдап коюшкан. Калың кар болуп калганда гана, ошол чөптөн беришкен.

Leave a Reply