Рыскул уулу Бактыбек

This post is also available in: Орусча

Рыскул уулу Бактыбек, 1962-жылкы. Талас району. Жон-Арык айылы

Кыргыздар төрт түлүк малга өтө жакшы кам көрүшкөн. Мал менен жан сакташкан. Малдын сорту бөлөк болгон. Биздин койлор кыргыз кой деп аталган. Булар жылкылардын артынан ээрчип, өзүн-өзү багуу касиетине ээ. Төрт түлүк малга жылкы, кой, уй, анан төө баласы кирген. Түлүк деген түр дегенди түшүндүрөт.

Мал оорууларынан шарп деген оору болгон, аны туз менен эле чайкап койгон. Катуу суусатып туруп, анан берген. Анан Ыйык жерлерге түнөтүшкөн. Садага беришкен, курмандык чалышкан.

 

Leave a Reply