Байтемиров Жумабек

Байтемиров Жумабек, 1935-жылкы. Талас району, Жон-Арык айылы

Кыргыздар илгери малга абдан жакшы кам көрүшкөн, тоют дегенди билген эмес. Кыштоого, жайлоого багышкан.

Мал оорууларынын ар кандай түрлөрү болгон. Шарп, карасан, кара өпкө, ичеги курт ооруулары болгон. Мисалы кол менен эле дарылап койгон. Шарп менен ооруса туз жалатып коюшкан. Катуу суук болгондо малды тескейден-күңгөйгө алып чыгышкан, анан талдын бутактарын кесип беришкен. Анан өлүп калгандары болгон. Эми мурунку жашоо бир аз башкачараак болгон.

Leave a Reply