Бегалиев Жуматай, Илгери кыргыздар кантип жашашкан?

This post is also available in: Орусча

Бегалиев Жуматай, 83  жашта. Талас району, Жон-Арык айылы.

Эндикти каймака ачытат дебедимби, анда пияла деген жок болгон. Бүт идиштин бардыгы жыгачтан жасалган, пияла, табак, кашыктардын баары жыгачтан жасалган.

Электр, газ деген жок, жалаң от менен оокат кылышкан. Отту жагыш үчүн дагы ширеңке жок, учкун чыга турган таштар менен тутандырышкан. Эки ташты бири-бирине сүргөндө учкун чыккан, анан пахтаны коюп тутандырып алышкан. Анан кыргыздар көчүп-конуп жүрүшкөн да, камбыла (сарамжалдуу) аялдар жатаарда уйдун катуу тезегин алып, боз үйдө деле от жагылат да, ошол тезекти чокко көөмп, анан кычкач менен жел кирбесин деп таптап коюшчу. Эртең мененкиге чейин ага жел кирбей чок болуп тура берген. Анан эртең менен коңшу аялдар ошол чоктон алып кетип турушкан. Кышында болсо көңдү пайдаланышкан. Менин өмүрүм мал чарбачылык менен өттү, апам абдан бышык аял болгон.

Leave a Reply