Арыкбаев Молдокан, кол өнөрчүлүк жөнүндө

Арыкбаев Молдокан, 1932-жылкы, Талас району,  Жон-Арык айылы

Кыргыз элинде кол өнөрчүлүктүн көбүнчө кайыш иштетүү, кийиз иштетүү түрү байыркы дүйнөдөн бери өзгөчө бааланган. Каныкей апаңар кол өнөрчүлүк боюнча дүйнөлүк конкурс жарыялаган, иштүүдөн-иштүүнү хан сарайына дайыма даярдап турган. Жоокерлердин кийимдерин даярдоодо кайыш, кийиз, анан зергерчилик дагы кирген. Кыргыздарда кол өнөрчүлүк катуу өнүккөн. Мына боз-үйдүн жасалгасын карагыла, бүт кийизден. Казактарда азыраак. Кыргыздар саймаларды сайышкан, оюм-чийимдин баарын жаратылыштан алышкан. Не бир түркүн оюмдар бар, кыргыздар Кара деңизге чейин барган. Мына ошондо да, кол өнөрчүлүгүн жоготкон эмес. Оюмдардын табак оюм, каркыра, кызыл гүл, ача оюм деген түрлөрү бар. Андан тышкары кыргыздар жыгач менен иштешкен.

Leave a Reply