Токтобекова Канышай

This post is also available in: Англисче

Токтобекова Канышай, 66 жашта, учурда көлдөлөң жасап, тери иштетет, Жети-Өгүз айылы, Ак-Кочкор айылы.

22.02.2010. 14:00-14:25
Улуттук тамак-ашка келсек, эжигей, көжө, кымыз, уй кымыз айрыкча жакшы. Кан басымы жогоркуларга жакшы дары. Бүгүнкү күндө уй кымыз көп жасалбай калды. Илгери желе-желе кой саап, эжигей жасашчу. Анын сүтүн чоң казанга куюп, таң атканча бир калыптагы отко бышырат. Уюткусун болсо, козунун жумурунда уюган ууз болот, ошону сүткө эзип, кичине идишке уютуп алып, анан тиги казанга кошуп бышырышчу. Сапсары болуп, ууздай, күчтүү, даамдуу тамак болот.

 

Leave a Reply