Осмонбаева Бейшекан

Осмонбаева Бейшекан, 65 жашта, койчу, Түп району, Сары-Дөбө айылы

25.02.11 11:05-11:30
Эжигей деген болот, аны койдун козусунун жумурунда уузу болот, ошону алып, эзип-эзип кайра жумурга куюп коет. Ал ачып калат, анан сүттү жылытып, тигини куюп, аралаштырып-аралаштырып туруп, жаап коет, жапкандан кийин, килкилдеп айран окшоп уюп калат. Анын астына чий сойлотуп ийип кайнатат. Анткени былкылдаганда күйбөш үчүн. Аздан отту жагыш керек. Бир саатча кайнатса болот. Анан курут жасачубуз, сүттү тартып май жасачубуз. Майды ийлеп туруп, койдун карынына куйчубуз.
Алгач карынды тузга салып коесуң, сыртынын баары жыдып түшүп калат. Анан үйлөйсүң, үйлөсөң дардайып чыгат, кургатып коесуң. Кургагандан кийин кайра суу сээп туруп ийлеп койсоң, сонун ий болуп калат. Май куюп койсоң ал жарылбайт, сонун болот. Май сонун сакталат, өз калыбы менен. Этти болсо, туздап туруп, илип, астына кичинекей түтүн салып койсо эле сонун сүрсүп калат. Түтүн үчүн мейли отун деле болот, карагай болот.

 

Leave a Reply