Бейшебаева Гүлсун

Бейшебаева Гүлсун, 80 жашта, колхозчу, Түп айылы

21.02.10 14:25-14:50
Кыргыздын улуттук тамак-аштарынан жарма, бозо, эжигей бар. Козуларын байлап, көгөндөп коюп, койлорду саап, казанга куюп уютчу. Анын уюткусун козунун жумурун айранга салып коюп, анан казандагы сүттү жылымык кылып туруп, жумурду салып койсо эле уюп калат. Анан аны тулгага асат да, акырын кайнатат. Катуу кайнатпаш керек, бакылдатып кайнатып ийсең ирип кетет. Таң атканча кайнатса, анан эжигей болот. Айранды болсо уюткусун уюп койсо, айран болот. Жарманы деле ошондой ачытат. А бозонун болсо бир күн мурда шагын чылап коет. Сууга шакты салып, көрөңгөсүн куюп, эртеси аны кайнатат. Кечкурун муздап калганда угутун салып, унун салып коет, анан эртеси бозо болот.
Этти жукалап тилип, туздап туруп, көлөкө жерге илип койчумун. Арча менен ыштачубуз. Арчанын жытына чымын жолобойт.

 

Leave a Reply