Сыдыкова Жумагүл

Сыдыкова Жумагүл, 77 жашта, саанчы, учурда пенсионер. Жети-Өгуз р., Чоң-Кызыл-Суу айылы

20.03.2010. 15:06-15:24

Кыргыздар уй саап, сүттөн азык жасашкан. Каймак тартып, май жасашкан, айран уютуп, аны курут кылат. Гүлазык жасайт. Ага түрлүү нерсени кошуп жасаган. Курутту кургатып, майдалап, аны кошот, этти кургатып аны кошот. Көчмөн калк болгондуктан, гүлазыкты сууга кичине эле эзип, ичип алса, аябай күчтүү болуп, ток жүрөт. О.э. эжигей, кожо дегенди жасашкан. Кыргыз эт, май менен эле жашаган.

Leave a Reply