Оморова Бүбүйзиа

Оморова Бүбүйзиа, 70 жашта, жылкычы, Түп району, Сары-Тологой айылы

27.02. 2010 12:15-13:05

Бээ сүтүнүн пайдалуулугу – аны эртең менен ачкарын ичсең, кадимкидей ашказанга жакшы. Дагы башка ооруларга дары. Аны ченеп ичиш керек, көп ичкенде болбойт. Биз жаш төрөгөндө энелерибиз буудайды майга кууруп туруп, оозубузга тиштетип койчу. Кандары бекип, тиштин түбү бошобойт деп, ысык буудайды 20-30 мүнөт тиштеп турчубуз.

Уйду саайбыз, казанга куюп бышырабыз, анан камкаймагын алып, жууган май жасайбыз. Айранды уютабыз, баштыкка куябыз, сүзмө куябыз, тоголок-тоголок курт жасайбыз. Сүт кесме деген болгон. Камырды жука жайып, аны казанга кайрып, казанга сүттү бышырып туруп, камырды мындай-мындай жупка кылып туруп салып ийсе, сонун тамак болот.

Илгери балага ат коюуга өтө маани беришчү. Айылдагы бир кадырлуу кишини чакырып, менин балама ат коюп бер дешчү. Ат койгондун да жол-жобосу болот. Бала төрөлгөндө кулагына атын үч сапар айтат, ошондо баланын кулагына угулат экен да. Азыр атын чакырбайт, тигияктан эле кайсы чоң болсо ошонун атын кое коет.

Leave a Reply