Исаева Ракый

Исаева Ракый, 72 жашта, жумушчу. Ак-Суу р., Жаңы-Арык ай., 8-март көчөсү, 52

24.03.2010 Убакыт:14:49-15:05

Бозо жасачумун, той бергенде челек-челек кылып жасап, кээде айыл боюнча чакырып той берчүбүз. Бозону адегенде чылайт. Угутту биринчи бир базар өндүрөт. Кургатып алып, жаргылчакка тартат. Анан бозону чылап, ал ачыгандан кийин кайнатып, баштык менен сүзөт. Ун салса, угут салса кыйын ачыйт да, анан сүзүп эле иче берчүбүз, анда аянмай заман жок да. Азыр киши келатса жаап кой дейт да. Нан жапсак да тегеректеп жечүбүз да.

Leave a Reply