Атагулов Акчал Рысбекович, “Марту басканда” куучулар куушат.

This post is also available in: Англисче, Орусча

Атагулов Акчал Рысбекович, Талас шаары

Көбүнчө элдин оорусун тамырчылар аныкташкан. “Ысык же суук” деп суу ичиришип, ар кандай ыкмада дарылашкан экен. Ал убакта төрөт үйлөрү жок,  куучу деген болуптур.

Мисалы,  Атагул чоң атабызды куучу киши болгон деп айтып жүрүшөт. Төрөй албаган аялдарды ырымдашып,  куучунун камчысын же тумагын алып кетишчү экен. Болбосо куучу өзү барып төрөтчү дешет. Негизи төрөй албай кыйналгандарды  марту басты же албарсты басып калды деп айтышат. Ошол марту басканда албарстыны кууп жетиш керек же кууп кетириш керек.

Согуштан кийинки жылдары көп келиндерди ушул ыкма менен   аман алып калганы тууралуу Сатылган ажы айтып жүрөт.

Эми азыр илим өнүктү. Анын үстүнө илгерки убактагыдай албарсты дегендер жок болуп кетсе керек. Бирок кээде угуп калам “албарсты басты” дегенди.  Жаманкул деген таякем чоң молдо болчу,  ошол киши айтчу: “Бала окуткан мектепте жана  доктурканада андай нерселер жолобойт, анткени эң таза жерлер ошол жерлер” деп.

Leave a Reply