Токтобекова Канышай

This post is also available in: Англисче

Токтобекова Канышай, 66 жашта, учурда көлдөлөң жасап, тери иштетет, Жети-Өгүз айылы, Ак-Кочкор айылы

Дары чөптөрдөн ак кодол деген бар. Бул чөп аябай жакшы дарылык касиетке ээ. Илгери ысык, суук деген эле оору болчу экен. Ысыкчан кишилер арык болуп, кадинки тартып, ишкен ашы аш болбой, козунун ичи, тили саргарып, анан эттенбей ооручу экен. Анан ошого ак кодолду берсе, ошондон жакшы болчу. О.э. уу коргошун деген бар. Бул уу чөп, бирок дарылык касиети бар. Муну кичине кайнатып, күчтүү тамак менен айыкпаган ооруларга берет. Чайнекке кичине эле демделип, тыныгып калса, аны ичкен киши өлөт. Уу коргошунду аябай кайнатып, күчтүү тамак менен кичине эле ичүү зарыл.

Leave a Reply