Сыйдалиев Төрөбек,“Тыттын мөмөсүн жеп калгандар чоң соопко калат”

[Бул интервью Жалал-Абад аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган жана бул аймак боюнча 2010-жылы жарык көрө турган китепке камтылат]

Сыйдалиев Төрөбек, 77 жашта, Аксы району, Жаңы-Жол айылы, Жалал-Абад аймагы

Биздин аймакта өскөн өсүмдүктөрдүн түрү абдан көп. Алар: ак терек, жүзүм, жапайы алма, алча, долонолор, катыренки, анан жалгыз түп тыт бар. Бул жерде жакын жерде тыт өспөйт, ушул жалгыз түп тыт гана кандай бир керемет менен өсүп калган. Анан бул тыт жыл сайын эле мөмөлөй бербейт, бул тыттын мөмөсүн жеп калгандар чоң соопко калат дейт. Ошондуктан бул тытты аз да болсо үйдөгүлөргө ооз тийгизип коелу деп, терип дагы кетишет. Анан дары дагы болот деп коюшат. Бирок мен эмнеге дары экенин так билбейм. Башатынын суусу дары экени – бул анык.

Leave a Reply