Сааткан эне, Эрмен, жалбыз 101 ооруга дары экен

[Бул интервью Жалал-Абад аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган жана бул аймак боюнча 2010-жылы жарык көрө турган китепке камтылат]

Сааткан эне, 72 жашта, Аксы району, Ак-Суу айылы, Жалал-Абад аймагы

Бул жерде өскөн өсүмдүк, чөптөрдүн баары дары. Дары чөптөр абдан көп. Мен колдонгондордон эрмен, жалбыз, чалкан, кийик от, чай чөп бар. Анан тоодо бардык ооруга дары алтын тамыр деген чөп өсөт. Бул чөп дагы бардык жерде өсө бербейт. Кыргызстан боюнча Токтогулда, анан бизде эле өсөт деп укканым бар. Муну ракты дагы дарылайт дешет. Менин чалым бир жолу алтын тамырды тоодон алып келип, эшиктин оозуна отургузду эле, өспөй койду. Көгөрүп, өсүп барып эле, андан ары куурап калат экен. Мына мен айткан эрмен, жалбыздар дагы 101 ооруга дары экен. Жалбызды Америкада атайылап өстүрөт дешет. Жалбыз колтуктагы, буттагы жыттарды кетирет. Жыттуу болот деп аны чайга деле кошуп ичишет. Ал эми эрменди мен деле боор, ашказан, бөйрөгүм ооруп ичип жүрөм. Анан кээде тамакты аш кыла албай кыйналганда дагы ичем. Менде бир китеп бар, табыптардын китеби. Ошону окуп туруп ичтим да. Ичсем анан жакшы болуп калдым. Эрменди кайнак сууга салдым дагы, коюп койдум. Ал сары болуп чыккандан кийин күнүнө үч маал кичинекей чыны менен ичип жүрдүм. Бир 100-150 грамм чыгат го. Эрмен аябай ачуу болот. Ага караган жокмун. Эми кудайга шугур, жакшы болуп калдым.

Азыркы жаштардын баары эле чөптөрдүн дарылык касиети бар экенин өздөрү билет. Мен атамдай болуп молдочулукка өтө албадым. Анан өзүмчө беш маал намаз окуп, ыкылас кылам. Анан бала-чака кокустан сыркоолоп калса, бул чөптөн ич, тигил чөптөн ич деп айтып коемун.

Leave a Reply