Дары чөптөр тууралуу

Дары чөптөр деген документте (PDF форматында) сиз Талас аймагында жашаган элдин оозунан 2007-08-жж. чогултулган дары чөптөр тууралуу маалыматтарды ала аласыз.

 

Leave a Reply