Бакиров Муратбек: Биздин жердин карагайынын сагызы да дары

[Бул интервью Жалал-Абад аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган жана Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Бакиров Муратбек, 39 жашта, Аксы району, Хиля айылы, Жалал-Абад аймагы

Өзүм Базар-Коргон районунда туулгам. Жумушума байланыштуу ушул жерде жашап жатам. Биздин Ноокен району эгин-тегинге аябай жакын. Андан сырткары Ноокен районунда кооз жерлер, биз сыймыктанчу ыйык жерлерибиз аябай көп. Мен билгенден Тоскоол-Ата, Намаздык-Ата, Көл-Тулпар-Ата деген жерлер бар.

Эми ал жер тоонун арасы болгондуктан, тоодо өскөн өсүмдүктүн бардыгы эле бар. Эми алардын баарын санап отурса, карагай, арча деген көп. Ал жакка сыйынганы баргандар сөзсүз ошол жердеги карагайлардын сагыздарынан алып кетип, балдарына берет. Карагайдын боорунан эзилип чайыр агып турат. Ошол чайырларды күнгө коюп кургатып чайнаса, даамы бир сонун, жыты бир сонун сагыз болот. Ал сагызды «Балдарыбыз ошол карагайга окшоп көп жашасын, ошол көлдөгү тулпарга окшоп күлүк болсун, балдарыбыздын өмүрү ошол жерде чалкып жаткан көлгө окшоп узун болсун», – деген тилек менен балдарына беришет. Азыр балдар базардан бир нерсени алып эле чайнап жүрүшөт, буларың бүт ден-соолукка зыян да. Мына ошол карагайдын сагызын чайнаса, дарылык касиети эң чон.

Ал эми ал жактын арчалары менен үйлөрүн аласташат, тумоо-бучкак оорулары менен ооруп калган кезде түтөтүшөт. Ал жердеги арчалардын жыты дагы бир башкача да. Тээ алыстан эле буркурап жыпар жыты адамдын көңүлүн көтөрөт. Ал жердин арчалары менен малканаларын дагы аласташат. Аны көбүнчө ошол көлдөгүдөй болуп малым көбөйсүн деген тилек менен жасашат.

Leave a Reply