Каниметова Ракыя

This post is also available in: Англисче

Каниметова Ракыя, 76 жашта, мугалим, учурдаардактуу эс алууда, Ак-Кочкор айылы.

Кыргыздар жаратылышты коргоо үчүн кандай чараларды көрүшкөн?Ата-бабалар илгертен жаратылышка жакшы мамиле жасагыла деп келишкен. Азыркы сөз менен айтканда жердин эрозиясы болуп кетпесин, чөптөр гүлдөсүн, кийинки жылы да өскүдөй болуп уругун таштасын деп айтышчу. Жаратылышка адамгерчиликтүү мамиле кылат деген эле ушул. Мына азыр бир эле мисал келтирсек, малды баккандар илгеркидей чоң жайлоолорго малды алып барбай калды. Бөксө тоолорго гана жаят. Азыр чөптүн уругу түшө электе эле калтырбай жеп, такыр кылып атат. Анан жайыттар ошондон бузулат да. Жаратылышты колдоно билсек, чөптөрдү пайдалана билсек, Чыңгыз атабыз айткандай ушундай шайма-шай болуп, кеңешип жасаган оокаттай болот да.

Жаратылышка этият мамиле кылбасак болбойт. Муну азыр колго алышыбыз керек. илгери кыргыздар кайсы чөп дары, аны кайсы мезгилде үзүп алыш керек, ошону билчү.

Дары чөптөрдөн мен билгенден бака жалбырактын ушунчалык чоң касиети бар. Муундар ооруганда, айрыкча жарат оорулары ириңдеп кеткенде жалбырагын алып, таза жууп, жанчып, ошону жаратка 3-4 жолу таңып койгондон кийин, сонун болуп ириңи кетет. Ошондой эле карагатты алалы. Анда С витамини аябай көп, ушу да аябай пайдалуу.

Leave a Reply