Каратаева Сабиракан: Аары, кумурсканын жардамы

[Бул интервьюлар Талас  аймагында 2007-08-жылдары Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Каратаева Сабиракан, “Майыптар коомунун” мүчөсү, Талас аймагы

Аарыларга чактыруу менен кызыл жүгүрүктү дарылоо:

Демейдегидей эле аарыларды канаттарынан кармап туруп, оорулууну жерге отургузушат. Аарылар бардык убакта дароо эле чагып алат. Андан кийинки чактырууну бир кундон кийин мурдагы чаккан жерден четте жүргүзүшөт. 1-күнү бир аарыга, 2-күнү экөөнө, 3-күнү үчөөнө – ошентип, 5ке чейин жеткирет. Андан кийин оорулууга 2, 3 күн дем алуу берилет жана чактыруу жолу менен дарылануу курсу кайрадан башталат, башкача айтканда 5 тен баштайт да, күн сайын бир аарыдан кемитип жүрүп отурат, ошентип аягына чыгат. Эгерде адам ооруп турганын сезсе, анда бир жумадан кийин дарыланууну кайталоо керек. 2-жолу дарылануу керек болсо, 3-жолу дарылануу керек болсо, анда дарылануучу адамга 2 жума дем алуу берилет. Ал эми 3-жолу дарылануу өтө сейрек кездешет. Эч кандай дары каражаттары жарамсыз болуп, кызыл жүгүрүк оорусу күчөп турган кезде аны аарылардын жардамы менен, алардын чагуусу менен адамдарды азап-тозоктон куткарууга ушундай жол бар.

Эчкинин сүтү менен кургак учук оорусун айыктыруу:

Бир стакан эчкинин сүтүнө 1 чай кашык куйрук май кошуп ач карын 3 маал ичүү талапка ылайык, бул дарылануу ыкмасын толук айыкканга чейин колдонуу керек.

Кумурсканын уюгу менен кызыл жүгүрүк оорусун айыктыруу жолу (орус):

Кумурсканын уюгун болгонун болгондой алуу керек: кумурсканын өзүн да, алардын жумурткасын да, жыгач тыпындарын ж.б. Эки кат дакиге кумурсканын уюгунан алынган ал чөптү салып, бул даки менен кызыл жүгүрүк оорусу бар жерлерди каптоо керек. Эгерде ооруган адамдын буттарына же колдоруна туура келе тургандай баштык калыптарын тиксе, андан бетер жакшы. Ал баштыктарга кумурсканын уюгунун чөптөрүн салып, боолорунан бел курчоого байлап койсо болот. Мындай баштыктар ооруган жерлерде 2-3 күнгө чейин сакталып турушу тийиш. Эң негизгиси – кумурсканын чакканына чыдаш керек жана дарылоонун аягына чейин туруштук берүү зарыл. Кумурскалуу чөптөр салынган баштыкты чечкенден кийин оорулуу адамга бир күн эле эс алуу берилет. Андан кийин дарттан таза айыкканга чейин дарылануунун курсун улантуу керектелет.

Leave a Reply