Ажыбай уулу Эргешбай, Климат өзгөрүлүп жатат

[Бул интервью 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөө убагында алынган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Ажыбай уулу Эргешбай, кесиби – мугалим, элдик дарыгер, Бишкек

Климат өзгөрүлүп жатат. Аалам болбосо, адам жок экен, ошондуктан ааламдан ар бир адамды байкап, оюн окуп турат экен. Тетири ойлордун бардыгы терс талааларды – кара тумандарды пайда кылат. Ошондуктан ошол адамдардын пейили өзгөрүп кеткендиктен, ошол кара тумандар ааламга баргандан кийин жооп болуп келет экен. Пейилиңе жараша дегендей. Бүткүл планетадагы адамдардын ойлору окулуп турат да. Ошол пейилдин туура эместигинен, тетири ойлордун көптүгүнөн, высший разумдун бар экендигине ишенбестиктин көптүгүнөн ага жооп катары ааламдан аба-ырайынын өзгөрүлүшү, өрттөрдүн пайда болушу, бороондор берилип турат экен. Азыр Ленинградда Сергей Коновалов деген окумуштуу бар, он чакты китеби чыккан. Ал Кудайдын тандаган пендеси экен. өзү аскер медиги, медакадемияны бүткөн. Иштеп жүргөн мезгилинде калемсап алса эле, ыр жазып калыптыр. өзү роялда ойнойт экен. Бир мезгилде эле музыка жаза баштаптыр. Кыскасы, ал кудайдын каналына түптүз энергия келет экен. Ошондо эгерде столдо отуруп, гезит окуп отуруп чыгып кетсе, оору келиптир, жүлүндөрү ооруптур… Кыскасы, ал азыр адамдарды өзүнөн энергияларды чыгарып дарылайт экен. Австриядан, Англиядан, АКШдан бери дистанционно дарылоо жүргүзөт экен. Ал Кудайдын түптүз сүйгөн пендеси болгондуктан, ушундай өзгөчө мүмкүндүк берилиптир. Ал 100 адамдын айыгуусун эсепке албайт. Ан үчүн миңдеген адамдар айыгышы керек.

Бардык нерсенин, ааламдагы көрүнүштөрдүн өзгөрүшү адамдардын пейилинен болот. Кара тумандардын пайда болушу ааламдан келаткан оң энергияларды терске айланып жиберет да, жанагыдай бороон, сел деген табигый кырсыктар болот. Муну адам токтотуп кое албайт. Жердин титиреши. Таасири өзүнөн-өзү түшүнүктүү. Жер титиресе адамдарга кыйын болот, оорулар пайда болот. Келечекте аябай коркунучту алып келет. Мунн алдын алыш үчүн адамдардын аң-сезимин өзгөртүп, руханий түшүнүктөрүн өнүктүрүш керек.

Бул аракет канча убакытта мүмкүн? Мун үчүн атайын агитациялык ииштерди жүргүзүш керек. Гезиттерге жазыш керек. Радио, телекөрсөтүүдө руханий окуулар жүрүш керек. Ошондуктан, ушундай аракеттерди кылган уюм болуш керек. Ал агитация жүргүзүүчү топторду уюштуруш керек. Мисалы, силер азыр жалгыз болуп атасыңар. Силер жөнүндө гезитке жазылбайт, теле-радиодо сөз болбойт. А чынында силер кылган иштериңерди, атайын гезит уюштуруп аласыңарбы, радиодон бир программаны сүйлөшөсүңөрбү, бир айда эки жолу деппи, айтор, аракет кылыш керек.

Аалам пейили жакшы же начар деп айырмалап отурбайт. Пейили таза адам деле жапа чегип калышы мүмкүн. Кесир деген ушул. Бирөөлөрдүн кесири тийет деген ошо. Бирөөлөр менен жолдош болуп жүрсөң, сага күйгөндөр: Ушунун кесири сага тийип калбаса экен», – деп жакынсына сүйлөйт. Бул сөздүн чындыгы бар. Жаратылыштын ушундай мыйзамы бар экен да. Мындай карасаң, адамдардын пейили коомго дагы жараша болот. Ойлоп көрсөм, илгери бир айылдын кыздары ошол эле айылга турмушка чыга берчү. Эң эле алысы – капылеттен эле тааныштар аркылуу башка айылга чыгып калчу. Бешенеге ошондой жазылчу делчү. Азыркы коомдо, 21-кылымда кыздарыбыздын бешенесине Италия, Францияны жазып, ошол жактарга турмушка чыгып жатпайбы. Демек, коомго жараша адамдардын тагдыры, насиби түшөт турбайбы, салыштырып караганда.

Ошондуктан адамдардын коомдо аң-сезими өзгөргөн сайын бардыгы өзгөрөт экен. Бул өтө татаал нерсе.

Аба-ырайы дегенде ысык менен суукту түшүнүп калабыз. Климат деген кененирээк түшүнүк. Мисалы, жаратылыштын мыйзамы деп коет. Бирок ошону дагы терең түшүнө албайбыз. Ал кандай закон? Ал элге кандай таасир берет? Жаратылыштын закону адамдарды башкарат, адамдар алсыз.

Ар бир коомдун өзүнүн аң-сезими болот. Бир доордо суунун кудайы, оттун кудайы болгон. 21-кылымда ар бир адамдын эле көзү ачык. Анткени ар бир адамдын билими кенен. Бул адамдар от жаккан үчүн, аларга: «Сен эскичиликтин калдыгын кылып атасың», – дештин өзү түркөйлүк.

Кыргызда келин келгенде, отту айлантышчу. Келин менен келе жаткан кара күчтөр ошол от менен күйүп кетет деген ишеним болгон. «Оттой ысык болгула», «Ата-эне, ага-тууганга оттой жылуулук бергиле» деген ниет менен, бата беришкен.

Оттун касиети. От бар жерде жашоо бар. От – күн сыяктуу жылуулук берет. Биз жасап жаткан улуу от бүткүл дүйнөлүк улуттардын биригип жашашы үчүн чакырылган.

Аба-ырайы маселесине кайрадан кайрылсак, дегеле жердин өзүнүн жашоосунда өзгөрүү болуп турат. Бир мезгилде муз доору болгон. Бир кезде жаза болуп, Атлантида жок болуп кеткен. Биз билбеген закондору толтура.

Leave a Reply