Түлөбердиев Совхоз, 1928-жылы туулган, чабан, депутат болгон, медалдар менен сыйланган. Түп району, Сары-Тологой айылы

Ай, жылдызды карап, кыргыздар бир нерсени билишкенби? Ал эми чанда кишилер болгон. Бизде Улукман деген киши болгон. Улукман, бир жылдык табият кандай болоорун, толугу менен, кайсы жер жакшы болот, кайсы жер жут болот жөн эле карталап чийип койгондой айтып берген киши болгон. Мен өзүм билбейм. Мобу радиодон деле айтып атат, ошол туура болуш керек, кыргыздарда саат болгон эмес, чилдеде чил арышы узарат деп коет, ал чилдеде бир мүнөт узарат, чил арышы узарды деген ошол экен. Бир суткада, 24 саат барбы, ошого да болжол тапкан, доңуз маалы, таңга маал, башкы тоок, орто тоок, чоң шашке деп баарын тапкан.

 

Leave a Reply