Бегалиев Жуматай, 83 жашта. Талас району, Жон-Арык айылы

This post is also available in: Орусча

Илгери кечинде жатаарда жылдыздарды карап айтып коюшчу. Үркөр жылдызды карап мындай болот же мергенчилерге жолуңар болбойт деп эсепчилер айтып коюшкан. Мисалы оор күн деп, жума күндөрү мергенчиликке чыгарчу эмес. Жума күн тирилик эмес, намаз окуп кудайга сыйына турган күн экен. Анан ал убакта күн абдан суук болгон, маселен Таласка бала-чака барып келейин десе суука тоңуп каласың деп жиберген эмес, эртеси күн чыкканда жиберишкен. Тү деген түкүрүк жерге түшчү эмес, мен анда жаш баламын. Кыштын күнүндө жер муз, тайгалак болуп калат, кайтарган малыңа жетишиш үчүн бутка така кылдырып алышчу. Кадимки эле темирден жасап, бутка байлап алышчу. Анан темир такалар чыга элек кезде тай така дегени да болоор эле, аны союлган жылкынын туягын таштап салышат. Ошол туяктарын алып, ич жагын жерди каратып, сырт жагын таманына келтирип, аны темир менен көзөп кайыштан байлап алышчу. Андайды мен дагы кийип калдым, кыштын күнүндө тайбаш үчүн кийчүбүз. Темир такаларды усталар болчу ошолор жасап беришкен, бутка ыңгайлуу болчу.

Чүлүк деп коет, уйлардын мурдун тешип минип алышат. Чүлүк тагып, кош айдап калдым. Өгүздөргө атайылап башкарыш үчүн чүлүк тагышкан, анткени өгүздүн башынан же мүйүзүнөн байласа ал баш бербейт. чүлүк тагып койсо каалаган жака кете берет, биринчи жыгачтан жасалган кийин темирден жасалып баштады.

Leave a Reply