Аманбүбү Төрөгелдиева, кесиби мугалим, пенсионер, Бишкек

Ай саноолору болсо, жаныбарлардын төлдөөр убагына туураланган деп айтышат. Мисалы элик, бугу, тоо кийиктери ж.б. деталдарын айтып бере албайм бирок, бул такталган.

Жылнамаалар аба ырайына байланышы барбы дейт. Дастанова Маялардын жыл саноосунда, китеп жазып чыгып, календар түзүп коюптур. Тогоол деп коет экен да. Айдын бир күндөрү тогоол деп эсептелет экен дагы, жылдызды, күндү, айды карап туруп тогоолду такташат экен. Бул убакта сөзсүз түрдө аба ырайында өзгөрүү болот экен.

Leave a Reply