Дилдемурат уулу Ысакжан

This post is also available in: Орусча

Дилдемурат уулу Ысакжан, 78 жашта. Талас району, Көк-Кашат айылы.

Бул жерде кашат бар, ошол кашат жайкысын көкмөк болуп турат. Биздин айылшондон Көк-Кашат аталып калган. Кара-Суу айылынан бери Кырк-Казык айылына чейин кашат бар.

Мында Токтук, Томолок, Баба, Чулу, кыпчак урууларынан да бар. Мисалы, Токтуктун жети бааласы бар, ошол жети баласынан тарагандарды Токтук деп коет. Мисалы Токтуктан Жамансарт, андан  Мамаке, Шералы, Бөкөнбай, Калча, Ортокошой.

Шералыдан беш болуптур:  Абелди, Папан, Атагара, Тотой, Адылбек, Сасыкул.

Мамакеден беш бала болуптур: Назар, Нияз, Солтоной, Солтонгелди, Чоңмурун.

Бөкөнбайдан дагы беш бала болуптур: Байсубан, Эшим, Асыл, Атантай, Дайыр. Ошолордон тарагандарды Токтук деп коюшат, мен Токтукка чейин алты ата менен барам.

Бул адамдар кимдер болгон, эмнеси менен таанымал болгонун унутуп калдым, картайганда унутат экенсиң. Токтук деген адам баатыр, мергенчи жана акылман киши болуптур.

Leave a Reply