Мамбеталиев Кожоке, 91 жашта, Талас аймагы:Адамдарга төрөлгөн жылына, айына карата мүнөздөмө берилет

Ал кезде баланча жылы, баланча числодо төрөлдү деген жок болчу. Илгеркилер чоң  атамдын ашында,  эл жайлоодон келе жатканда же кар жааганда төрөлгөм деп коюшчу. Эскилер мыкты адамдар болгон, маселен кыш айында чилдеде төрөлсө – бул бышык болот, анткени,  чилдеде төрөлдү, суукту, ысыкты дагы көтөрөт деп коюшчу. Азыркыдай так число жок. Мисалы,  кавказдыктар 9 айды бир жаш кылат экен, бизде 12 ай бир жаш. Алардагы 130 га чыкты дегени дагы ошондон. Баланын  төрөлгөн жылына, айына карата атын дагы коюп, баланын багы дагы ошондой болчу.

 

Leave a Reply