Кудакеев Жениш, Талас аймагы: Жалган куранда төрөлгөндөр – жуксуз

Ооба, жалган куранда төрөлгөндөр жуксузураак болот деп койгон. Илгери бул тууралуу лакап дагы калган экен, жалган куранда жалап жуктап айран ичтик, чын куранда чыңыртып кулун байладык деп. Чын куранда кээде суук чыкпай калып, жут болгон учурлар болгон. Бирок Талас токойлуу болгондуктан, жут учурунда малды токойго кийрип жиберсе, жыгач жесе дагы өлбөй калышкан. А тиги түштүк жактагы малдар кырылып калган.

 

Leave a Reply