Жаңыбердиев Таштанбек, “Акыр заман болуп өткөн, биз азыр экинчи поколениеде жашап жатабыз…”

This post is also available in: Орусча

Жаңыбердиев Таштанбек Турдалиевич. 64 жашта. Талас району, Кырк-Казык айылы.

Мен эми мусулманчылык жагындамын. Дин-дин дейбиз, мына мен өлгөндөй атеист болгом. Менин атам молдо болгон, илгери молдону тим эле фашисттен жаман көрүшкөн, көрсө молдо деген учёный, бир нерсени билген адам экен да. Аль Фараби, Низами Ганжеви, Улукбек, Саади, эй булар окумуштуулар да. Эгер эч нерсеге ишенбесе анда эмне үчүн Абу-Али-Ибн-Синаны окушат. Мына ушуларды молдо деп аташкан. Мына дүйнөлүк окумуштуу Кусто ислам динине кирбедиби, Демек адамдардын, жердин жаралышы баары кудай тааланын касиети менен да. Же эмне илим бир адам баласын чыгардыбы, жөнөкөй эле жумуртканы алалы, бышырсаң тамак, эгер жылуу жерге коюп койсоң, балапан болуп чыгып келет. Мына бул да кудай тааланын касиети менен болуп жатпайбы. Адам баласынын эч кандай акылы жетпей турган нерсе.

Акыр заман болуп өткөн, биз азыр экинчи поколениеде жашап жатабыз, эми дагы болушу ыктымал. Анткени элдин пейили негедир жаман болуп бара жатат. Динге болгон көз-караш такыр башкача, мурун бир аз эле дин болгон, азыр динден башың айланат. Кудай негизи бирөө эле. Болгону Иссус Христосту булар тирилет, кудайыбыз дешип алган. Мейли аларга тийишпей эле коёлу, биздин эле динди карайлычы. Согуш кайсыл жерде жүрүп жатат, бүт биздин мусулман өлкөсүндө болуп жатат. Мыкаачылык, ууру, кески, адам алдоочулук баары бизде. Көрдүңбү, баары бузулган жерде болот. Негизи ислам дининдегилер туура эмес болуп жатат да. Атасын да, энесин да укпайт, кызык анан булар кайдан чыкты. Акыр заман болот деп айтылган. Заман ушинтип бузула берсе, адам баласы жаман нерселердин ээси боло берсе акыр заман болот деген, дагы десе жакындап калды. Индонезияда карап көр, мечиттер аман калган, чиркөөлөр аман калган, башка бардык нерселер талкаланып кеткен. Ошондо сел космический скорость менен келген экен. Адам баласы ушул убакта адамдык касиетин алып жүрө албай жатат. Адам баласы кудай тааланын көрсөткөндөрүн жасабай жатат.

Leave a Reply