Түшүндүрмө сөздүк: Ө

А Б Д Ж З И К М Н О Ө П Р С Т У Ү Ч Ш Ы Э

Өлөң – 1. Кыргыз оозеки адабиятындагы лирикалык текке кирүүчү жанр. Мында үй-бүлө, сүйүү, ашыктык темасы ырдалган. Өлөң өзүнчө музыкалуулукка, обондуулукка ээ болуп, аягы созулуп, аяктаганда, жеке адам же жамаат тарабынан аткарылган (Адабият: Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү: Мектеп окуучулары үчүн. Түзгөн Ж. Шериев, А.Муратов. – Б.: КЭ Башкы редакциясы. 1994).

Leave a Reply