Түшүндүрмө сөздүк: Ы

This post is also available in: Англисче

А Б Д Ж З И К М Н О Ө П Р С Т У Ү Ч Ш Ы Э

Ыйман угузуу – жаны чыгып бараткан адамга диний белгилерин угузуу менен, ислам динине ынандыруу.

Ынаш – Ынаш Кумаш уулу (1896-1971) – манасчы, семетейчи.

Ырымжырым – салт тарабынан аныкталган, тигил же бул социалдык идеяларды, түшүнүктөрдү, нормаларды жана баалуулуктарды билдирген жана белгилүү бир коллективдик сезимдерди жараткан символикалык, стереотиптик коллективдүү иш-аракеттердин жыйындысы. Ырым-жырымдар жашоонун обьективдүү агымына аны ийгилик алып келүүчү нукка буруу үчүн таасир берүү максатын көздөйт. Балдардын төрөлүүсү, үйлөнүү той, өлүмгө байланыштуу ырым-жырымдар, үй-бүлөлүк ырым-жырым, ал эми айыл-чарбасы менен байланышса календардык ырым-жырымдар деп аталат. Көптөгөн ырым-жырымдар эң байыркы диндер менен кошо жаралып, бүгүнкү күнгө чейин жашап келатат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. – Б.: Бийиктик. 2005. 513-б.).

Эгерде түшүндүрмөдөн кийин эч бир булактын дареги берилбесе, муну талаа тажрыйбаларына негизделген «Айгине» борборунун аныктамасы деп түшүнүү керек.

Leave a Reply