Түшүндүрмө сөздүк: И

А Б Д Ж З И К М Н О Ө П Р С Т У Ү Ч Ш Ы Э

Илхам– чыгармачыл адамдарга келе турган эргүү.

Илээшкен – адамды ээлеп алган оору түрлөрү, тактап айтканда, жиндер. Аны атайын чоң молдонун дубасы аркылуу жоготмоюн, адам кыйналгандан кыйнала берет жана бул акырындап өлүмгө алып келиши мүмкүн(Айгине: Таластагы молдо Мураталиев Кеңешбектен жазылган).

Имам (араб. «алдыда туруучу») 1. Мусулмандардын диний жетекчиси, насыятчы. 2. Мусулман жамаатынын башчысы, мусулман (ислам) мамлекетинин башкаруучусу, халиф. 3. Суннизмде шарият жана адат маселелеринин негиз салуучулары. 4. 7-9-кк. шииттер жамаатынын жогорку башчысы. 5. Мечит башчысы (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. – Б.: Бийиктик. 2005. 189-б.).

Инжил – Алла Таала тарабынан Иса пайгамбарга жиберилген ыйык китептин аты. Орус тилинде «Евангелие» деп аталат. Инжил китебин христиан дининдегилер амал кылышат. «Евангелие» – «жакшы кабар, сүйүнчү» деп которулат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. – Б.: Бийиктик. 2005. 191-б.).

Иреге – боз үйдүн босого тарабы, үйдүн эшиктен кире берген жери, улага (Кыргыз тилинин түшүнд. сөздүгү. 1-том. 408-б.).

Итий – организмдеги минералдардын алмашуусунун бузулушунун натыйжасында сөөк жана нерв системаларындагы өнүгүштүн бузулушу менен мүнөздөлүүчү балдар оорусу, рахит. «Д» витамини жетишсиз болсо, итий оорусу пайда болот (Кыргыз тилинин түшүнд. сөздүгү. 1-том. 411-412-б.).

Leave a Reply