Таласбекова Базаркүл. Бакай-Ата району, Өзгөрүш айылы

This post is also available in: Орусча

Кыздарды узаткандагы кошок:

Тердигиң кызыл манаттан,

Теңирим бөлөк жараткан.

Тегиз жердин кызы деп,

Теңтуштары талашкан.

Желке чачы билектей,

Жаркыным жети түрдүү жибектей.

Жетиле элек жаш бала,

Муну желпинтип баккының жүдөтпөй.

Арка чачы билектей,

Алтыным алты түрдүү жибектей.

Ачыла элек жаш бала,

Кудагый алпештеп баккының жүдөтпөй.

Ак калпак киши көрүнсө,

Жаркыным атам келет дебей жүр.

Атаң келсе басып чык,

Жаркыным акырын эшик ачып чык.

Ак элечек көрүнсө,

Жаркыным апам келет дебей жүр.

Апаң келсе басып чык,

Жаркыным акырын эшик ачып чык.

Leave a Reply