Раимбердиев Бакир

This post is also available in: Орусча

Раимбердиев Бакир, 90 жашта. Бакай-Ата району, Өзгөрүш айылы.

Адам өлгөндө бизде төмөнкүдөй кылып кошушкан:

Пайгамбар куда дос эле,

Айрылбайбыз дечү эле.

Кудайым айрылат деген ушу экен,

Торгойдон кунан минбейсиң,

Тозокко салдың мендейди.

Актан кунан минбейсиң,

Азапка салдың мендейди, –  деп аялдар кошок кошушкан.