Эмдөө

This post is also available in: Англисче, Орусча

[Бул текст “Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде”

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Эмдөө деген эмне?

Бүбү Ыбралиева Марита: «Бул адамдардагы жин-шайтандарды кетирип, ийининдеги периштелерди ойготуу».

Эмдөө кандай жана эмне үчүн жасалат?

Ыбралиева Марита:

– Мен өзүм көп нерселерди кайып илиминен алам, ошол алган нерсем менен байланышка чыгам, дарылайм, эмдейм.

– Дем салганыңыз тууралу айтып берсеңиз, бул ырым кандайча аткарылат?

– Теспе менен дем салам, камчы менен эмдейм, энергия жумша десе кол менен, өзүмдөгү биоток талааларымды пайдаланам

Камчы – бул ата-бабалрыбызга берилген буюм да, камчы бул эң биринчи жаралган улуу күчтөрүбүздө болгон экен, жөн эле камчы болгон эмес экен. Ал камчынын сыры бүткүл ааламдык күчтөргө байланыштуу экен. Ошол камчы бизге берилет, ал камчыны ооруп жаткан адамдын мойнуна салып эмдеп, эки ийинине тийгизүү керек. Адамдын эки ийининде дайыма периштелер болот, адам чарчап турган же ооруп турган мезгилинде ошол камчыны эки ийинине тийгизүү менен ошол периштелерди ойготобуз. Сенин жаман нерселерди жасап, кудайды тааныбай, ата-бабаларыңдын рухтарын тааныбай жүргөнүңөн ал периштелер чарчайт дагы, адам өзүн оор сезип калат. Ал эми эмдегенде ошол периштелер ойгоно баштайт. Жин-шайтанды качырасың, периштелерди ойготуп ушундай иш-аракеттерди жүргүзө баштайсың. Эмдөө ушул. Адамда шайтан отурса эмдегенден кийин ал сөзсүз кетет. Ар бир оорунун да ээси болот да, ошол эмдегенде ээсин табуу керек. Ошол ээсине карата биз күчүбүздү жумшайбыз.

– Оорулуу адамга канча жолу эмдөө жүргүзөсүз?

– Мисалы, өтө кыйын болуп келген оорулууларды деле бир жолу эмдеп койгондо   кетип калат, бирок негизинен 7 жолу эмделет. Сени курчап турган касиеттер, тиги адамды курчап турган касиеттер аркылуу түзмө-түз байланышка чыгып, анан эмдөө жүргүзөсүң, антпесе эм жүрбөйт, жөн эле камчыны алып алып эле эмдей бербейт. Эм деген эм конуш керек, эм конмойунча оорулуу айыкпайт

– Эмдөөнү кайсыл учурда аткарасыз?

– Адамдар өздөрү ушунчалык кыйналганда өздөрү келет, мындай убакытта деп ченелбейт, адамдар келишкенине жараша болот. Эмдеп бер деп келишет, ошондо эмдеп бересиң. Кээде эмдегенде эч кандай камчы колдонбой өзүбүздүн био талаабыз менен эмдеп коебуз, ал эми кээ бирөөлөр атайын эңсеп келишет камчы менен эмдеп бер деп. Ал кээ бирөөлөр дем сал дейт, анда теспе менен дем салам.

– Эмдөө ырымына кимдер катышыш керек?

– Табып, оорулуу, оорулуунун жакындары, коштоп келгендери карап турса болот.

Leave a Reply