Рух тазалоо

This post is also available in: Орусча

[Бул текст “Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде”

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Рух тазалоо деген эмне?

Шайык Жеңиш молдонун аныктамасында: Рух тазалоо – бул адамдын терс энергияларын алып салуу, адамды терс күчтөрдөн тазалоо максатында аткарылат.

Нылды ата мазарындагы рух тазалоо ырымы

Кудабаева Гүлжандын байкоосунда: Рух тазалоо коонун башталышындагы, чоң жалпак таштын үстүндө, Көз-Булактын тегерегинде өтүп жатат. Негизинен бул ырымга эки адам катышты: Жеңиш ата жана 24 жаштагы бала. Баланын көңүлү өтө чөгүңкү. Анын ушул ырымга өтө берилип катышып жаткандыгы көрүндү.

Жеңиш атанын кийими баштан аяк ак. Бала болсо кадимкидей эле спорттук женил кийимчен, башында – понама. Жеңиш ата баланы Көз булак мазарынын жанына алып барып, эңкейтип алып, бир колу менен баланын желкесинен кармап, бир колу менен бетине булактан суу чачты. Суу чачып жаткан убакта оозун кыбыратып, ичинен бирдемелерди сүйлөнүп жатты. Андан кийин асманды карап, кудайды улуктап-даңктап ыйлап, баланын жолу ачылсын, ден соолукта болсун деп Алладан сурап жатты.

Алыс эмес жерде Көз булакка келген башка зыяратчылар топ-топ болуп отуруп алышып, өз тилектерин айтып, ыйлап отурушту.

Жеңиш ата өз ырымын бүткөндөн кийин куран окуду, бардыгы чогуу бата кылышты. Анан башка зыяратчылардын ичинен бирөө дагы бир жолу куран окуду.

Жеңиш атанын айтуусунда бул ырым көз булакта өткөнү абдан манилүү. Себеби көз булак тоонун үстүндө жайгашкан. Көз булак Аллага жакын, себеби алар тиктешип тургандай сезилет. Ырым учурунда булактын суусунан башка эч нерсе колдонулган жок.

Leave a Reply