Арафатта кандай ырым-жырымдар аткарылат

[Бул интервью Талас  аймагында 2005-07-жылдары Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Уултай Жусупбекова:

Меккеге барганда шайтан жолобо, сен элге жолобо деп арапа күнү Арафат деген тоого бардык. Шайтанга таш ыргытуу деп коёт экен. Ошол ырымды аткардык.Арафат деген тоонун нары жагында бир столба турат. Ошого ташты тийгизиш керек экен. Ылдый жактан таш терип  алып, анан жанагы столбага ыргытат экенсиң. Мен ал жерден столбасын көрбөптүрмүн, элдин көбүнөн таш ыргытып эле келе бергем.

Ал жакка барганда, эркектер ийне менен тигилген көйнөк кийбейт экен, аялдарга боло берет, атайы ошондой ырымы бар экен. Эркектер жөн гана эндей ак мата жамынып алышат экен.

Кабаа таштын жанына намаз окушат. Ал жерге окугандын себеби,  ылдый эңкейгенде чекең ошол каббаа таштын курчап койгон нерсеге тийип калыш керек экен.

5 млн. адам бир күндө зыярат кылат экен. 15 күн жүрдүк.

Сафа, Мафа деген тоолор бар ошолорду курчап, мечит салынган экен. Бул тоолор мечиттин ичинде калган, аябай чоң мечит. Бир мечиттин ичинде ушул эки тоо бар. Ошол мечиттин ичине да намаз окуш керек экен. Ал Мухаммед пайгамбардын аялы Ажар зыярат кылган жер экен. Ошондон калган сүнөт экен, 7 жолу ары барып, 7 жолу бери келип намаз окуйсуң. Бир сөз менен айтканда, эл кылган нерсени кыла бердик. Биз менен баргандар эч нерсе айткан жок. Арабдардын тилин түшүнбөгөндүктөн, алар менен сүйлөшө алган жокбуз. Алар аткарганды биз да аткара бердик. Ырым болгондо түлөө беребиз.

Пейли тардан сакта

Назары пастан сакта

Жаман көздөн, сөздөн сакта, – деп.

Түлөөнү деги эле берип туруш керек экен. Биз дайыма бир нерсе болгондон кийин беребиз. Мисалы бир кырсыкка учурагандан кийин. Алдын ала берсең, ошол жакшы болот экен. Алдын ала түлөө берсең,  миң балээнин алдын тосот дейт. Бир кырсык болуп түлөө бергенде, үйдөн бир киши жебеш керек. Ал эми  алдын ала бергенде баары жей берсе болот.

Leave a Reply