Луиза, 30 жашта, Кара-Көл шары, Жалал-Абад аймагы

[Бул интервью Жалал-Абад аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган жана бул аймак боюнча 2010-жылы жарык көрө турган китепке камтылат]

Андай жерге көзү ачык адамды ээрчип барыш керек

Мен да Кара-Көл шаардык мерияда иштеймин. Таш-Булак деген дагы башка ыйык жерибиз бар. Ал жерге да элдер көп сыйынып барышат. Көбүнчө ал жерге төрөбөгөндөр барышат. Кулагы ооругандар барышат. Сөөл чыккандар байлатып келишет.

Менин жолдошумдун дагы колуна жайнап сөөлдөр чыгып кеткен эле. Анан биз ошол жерге барып жол-жобосун жасап сыйынып келгенбиз. Биз өзүбүз менен кошо намаз окуп эл көрүп жүргөн бир эжени кошуп алып бардык эле. Андай жерге барганда сөзсүз түрдө ошондой көзү ачык адамдардан бирөөнү кошуп барыш керек. Биз менен кошулуп барган эже жолдошумдун колун ошол булактын суусуна жууп, озунчо куран окуп, келмесин келтирип, сөөлдөрүн байлап берген. Ошондон бир ай өтүп-өтпөй, кагайып-кагайып эле түшүп калышты.

Биздин шаарда Нускайым деген эжебиз бар. Ал эжени бардыгы билет. Ал көп нерселерди айыктырат. Мисалы, чыгып кеткен жерлерди салат, сынган жерлерди бүтөйт, сыркоолоп калган балдарды жоет, чоң адамдарды дагы дарылайт. Ал эже көбүнчө адамдарды дарылоодо чөп-чарларды колдонот. Салима деген да эже бар. Ал дагы балдардын оорусун жоет. Анипа эже деген бар. Болпу эне деген бар. Мына ушул адамдар элди кыргызчылык жолу менен дарылап, сообуна калып келе жатышат. Болпу эне да күчтүү эле, азыр карылыгы жетип, бир аз ооруп жатыптыр. Бул адамдар көрүнгөнү барган элдерден «мынча бересиң, тигинче бересиң» деп сурашпайт. Адамдар озүлөрүнүн көңүлүнөн чыгарып беришет. Бул адамдар соопчулук үчүн иштеген адамдар да. Ошон учун кудай таала буларга ушундай касиетти берип отурган болуш керек да. Кайсыл убакта жүрүңүз десек дагы, ошол ыйык жерлерге биз менен кошулуп барып, кошо сыйынып, жакшы кеп-кеңештерин айтып турушат. Кээ убактарда үйгө дагы чакырып шам жактырабыз. Үйлөрдү ысырыктатып, тазалаттырабыз.

Leave a Reply