Пархута Юлия “Ысык-Көлдү жердин үчүнчү көзү деп атап жүрүшөт”

This post is also available in: Орусча

[Бул текст “Ысык-Көлдөгү ыйык жерлер: касиет, зыярат, өнөр” (Бишкек: Айгине, 2009) китепте жарык көргөн]

Пархута Юлия, 25 жашта. Менчик дарылоо борборунда иштейт: элге руханий жана ден-соолук маселелер боюнча кеңеш берет. Парапсихология жана байыркы руханий билимдер чөйрөсүнүн билерманы. Анын руханий ысымы – Лей-Лу.

Менин өзгөчө сезимталдыгым же экстрасенсордук жөндөмдөрүм кичинекей эле кезден байкалган. Мен бала чагымдан башка дүйнөнү жана анын жашоочуларын көрчүмүн. Үч жашымдан баштап колдоочу-устаттарымдын аркасында өз жөндөмдөрүмдү ача баштаганмын. Жердик устаттарымдан тышкары, турмушумда биздин чындыкка коошпогон, бүгүнкү күнгө чейин коштоп жүргөн тарбиялоочуларым бар. Атлантида, майя, друиддер сыяктуу байыркы маданияттардын эзотерикалык билимин беришет. Ошол билимдер айлана-чөйрөнү, жашоо-турмушту жана адамдарды түшүнүүгө зор жардам берет.

Ысык-Көлгө көптөгөн байыркы уламыштар жана сырлар байланыштуу. Ушундай сырлардын бири менен мен бала кезимде параллелдүү дүйнөгө чыккан учурумда кагылышкам. Бул кубулуш жылына бир жолу, тактап айтканда, 31-октябрда жүрөт. Ушул күнү белгилүү бир убакыт-саатта Көлдүн борборунан келип чыккан илеп (энергия) аны курчап турган мейкиндиктин илеби (энергиясы) менен биригет. Ошондон улам оодарылган конуска окшош зат пайда болот, ал жети ар түстөгү энергиялык тегерекчелерден турат. Бул энергиялардын түсүнүн ирети кубулмалуу спектрге туура келет. Тегерекчелер төмөнкү тартипте жайгашкан:

– кызыл, көлөмү болжол менен 50 сантиметр, суунун үстүнөн 1 метр төмөн жайгашкан.

– кызгылт сары, көлөмү 1 метрдей, суудан 10 сантиметр өйдө жайгашкан.

– сары, кызгылт-сары түстөгү тегерекчеден 1,2 метр жогору жайгашкан.

Жана ар бир кийинки тегерекче мурункудан 1,2 метр жогору жайгашкан.

Бул оодарылган конусту эң чоң көлөмдөгү кызгылт көк тегерекче жыйынтыктайт, ал үзгүлтүксүз өйдө-ылдый кыймылдын негизинде илеп күчүн (же энергиялык толтурууну) жаратат. Бардык тегерекчелер сааттын жүрүшүндө же ага карама-каршы багытта айланышат.

Бул иш-аракет башынан аягына чейин төрт саатка чейин созулат. Ал жыл сайын көлдү жана ага туташкан мейкиндикти калыбына жана шайкештикке келтирүү үчүн зарыл. Акыркы учурда бул окуянын маанилүүлүгү көл жээгинде имараттардын курулуп башташы менен өстү. Эгерде мындан ары дагы Ысык- Көлдүн бир бүтүн купуя касиетин эске албай туруп, ар түрдүү имараттарды куруу улана берсе, анда келечекте терс, оңолбос көрүнүштөрдүн пайда болуу коркунучу бар. Көлдүн азыркы замандын цивилизациясына күчү жетпей калышы ыктымал. Мунун коркунучтуу натыйжасы – конус оодарылып кетип, экологиялык кыйроо болушу мүмкүн.

Бирок ар бир жылы орун алган көрүнүшкө кайра кайрылсак. Эгерде конус пайда болгон мезгилде анын чегинен тыш турганда, рухтарды жана башка дүйнөдө (тонкий мир) жүргөн заттарды байкаса болот. Кызыл, сары жана кызгылт сары тегерекчелердин ичинен суу дүйнөсүндө жүргөн заттарды көрүүгө болот. Жашыл, көгүш жана көк тегерекчелер жер дүйнөсүндө орун алган заттар менен байланыштуу. Кызгылт көк тегерекче ааламдык заттарга караштуу. Бул көрүнүшкө күбө болгон адам руханий жана энергиялык мааниде өзгөрөт. Ошондой эле ден соолукка пайдасы дагы байкалат.

Бул кубулмалуу конус көп учурда Ысык-Көл аймагынын энергиялык борбору катары кабыл алынат жана Жер ааламынын алтынчы чакрасы деп аталат. Алтынчы чакраны азыркы күндө башкача, ааламдык көз же Жердин үчүнчү көзү деп атап жүрүшөт. Менин ааламдык устаттарыман алган маалыматтарыма ылайык, көл өзү – энергия өтө турган дарбаза болуп саналат. Бул энергиянын борбору көлдүн өзүндө эмес – анын оң жак жээгинен анча алыс эмес жерде жайгашкан.

Алгач өздөрүнүн келип чыгышы атланттардын жана друиддердин маданияты менен байланышкан бир нече байыркы майрамдар бар экендигин белгилеп кетейин. Алар, эреже катары, белгилүү бир жыл мезгилдерине байланыштуу жана алардын кайсы бир «бекитилген» күндөрү жок. Ар бир жылы майрамдын күнү жаңыдан эсептелет. Өзүнүн маанилүүлүгү боюнча эң улуу майрамдардын бири болуп «бардык башталыштардын башталышы» эсептелет. Ал төрт дүйнөнүн: жердин, суунун, оттун жана абанын биримдигин белгилөө менен, байыркы друиддердин маданиятына караштуу.

2007-жыл болчу. Майрам убактысы 25-июнга туш келип, мен дагы жакын адамдарым менен бул иш-чараны көлдүн жээгинен өткөздүм. Бүткүл жүрүш 12 саатка жакын созулду (күндүзгү 12 ден 24 кө чейин).

Биринчи кадам болуп биз эч ким тоскоолдук кылбай турган обочо жерди табышыбыз керек болду.

Майрамдын жүрүшү жер, аба, суу жана отко байланышкан бир нече ырым-жырымдарды камтыды. Катуу тартип зарыл болду. Дем алуунун жана үндүк туюнтмаларды ырдоонун белгилүү бир ыргактары биздин аба менен биригүүбүзгө жардам берди, анткени биз жылаңайлак болчубуз, мунун өзү жер менен байланышка шарт түздү. Бул эки улуу зат биздин денелерибизде болгон туюктарды ачууга мүмкүндүк берди. Көлдүн суусунда белгилүү бир кыймылдарды аткаруу кандайдыр бир түрдө кытайдын цигунунун кыймылын эске салды, алар биздин сууда көлкүлдөп эришибизге жардам берди. Караңгы киргенде, от жагып, биз дасторкон үстүндө пикир алыштык. Биздин тегерегибиздеги мейкиндик зарыл энергиялык чөйрөнү түзгөн ар түрдүү шамдардын тегерекчеси менен курчалды.

Майда-чүйдө кыймыл-аракеттердин баарын айтып олтурбай, биз ээ болгон түшүнүктөргө жана сезимдерге гана токтолоюн.

Майрамдоонун жыйынтыгында биз өзүбүздүн жашыруун коркунуч, таарыныч, ачуулануу, көңүл калууларыбыз менен беттештик. Отургандарыбыздын бирөө дегеле жашоосунда унута албай, жөнгө сала албай жүргөн көңүл калууну эстеди. Ошонун натыйжасында ал дагы эле өзүнүн руханий жолун таап, өнүгүп кете албай калды. Анткени, биз баарыбыз кереметти күтөбүз, бирок ошол кереметке туш боло албай калганда, депрессияга түшүшүбүз мүмкүн.

Жеке мен өзүмдүн тереңдеги таарынычтарым менен бетме-бет кезигиштим. Өткөндөгү баштан өткөн кайгырууларга кайрадан кайрылып баруу – ызалуу да, жагымсыз да сезилди. Кечтин аягында биздин маектешүүбүз ынактык мүнөздөн бир топ алыс болду. Биз бири-бирибизге көптөгөн негиздүү жана негизсиз доолорду айттык. Бизге ал тургай башында бир нерсе жөндүү болбой жаткандай туюлган. Анан гана бара-бара мунун чыныгы мааниси ачылды. Анын учурунда өткөрүлгөн майрам жана иш-аракеттер бизге биздин сапаттарыбызды жана мындан ары биз иштешибиз керек болгон өңүттөрдү көрсөтөөрлүгү айкын болду. Улуу заттар өзүбүзгө өзүбүз коомдо пайда болгон жасалма нерселерсиз көз чаптырууга жардам берди. Баса белгилеп кетчү нерсе, коомдун талабына ылайык көп түрдөгү жасалма бет пардаларды (маскаларды) кийип жүргөн адамдарда майрам учурунда өздөрүн коргоо максатында – коркунуч, үрөй учуу, кол салуу (агрессия) сезимдери пайда болушу мүмкүн. Бирок өзүнүн «ички демондору» (христиандардын уламыштарында – шайтан, жин) менен жолугушуусу андан аркы өнүгүү үчүн зарыл. Анткени друиддер дайыма жетилип турушат, жана ошондуктан алардын көптөгөн майрамдары ички дүйнөнүн, аң-сезимдин өзгөрүүлүшүнө багытталган.

Бул иш-чара кыйын жана оор болушу ыктымал. Бир айтаарым – бул менин жашоомо маанилүү таасир эткен окуя болгон

Leave a Reply