Ыбралиева Марита: «Мазарларга байланышкан сырлардын баары ачылбашы керек»

This post is also available in: Англисче

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Америкалык космонавттар ааламдагы «черная дыра», бизче «кара тешик» деген нерсени изилдеп көрүшкөн дейт. Ал нерсе учуп жүрөт экен. Эгерде бул нерсе келсе бардык планеталарды, жерди да соруп алышы мүмкүн экен, ал нерсе бизге жакындап келе жатат деген сөздөр айтылып келет. Эгерде ошол нерсе келе турган болсо, биз өзүбүздүн кудайга ишенимибиз менен гана өзүбүздү сактап кала алат экенбиз. Анткени биз баарыбыз кудайдын кудуретине ишенсек, кудай жанагы кара нерсени башка жакка буруп, бизди сактап калат экен.

Акыр заман деген нерсе айтылып жүрөт, акыр заман деген Куранда да, Инжилде да айтылган. Анан акыр заман жума күнгө аябай байланыштуу экен, ошондуктан биз жума күндү ыйык тутабыз, жума күнү жума намазга жыгылабыз, жума күнү арбактарга куран окутулат.

Мазарларга байланышкан сырлардын баары ачылбашы керек, изилдениши керек, бирок тбү сыр бойдон калышы керек. Түпкүрдөгү мөөрдү эч кимге бербешибиз керек.

Мына Каныкей апалар, Бакай аталар кандай акылдуу болушкан. Манас атанын сөөгүн 40 жерге бөлүп койгон, Индиядан Израилге чейин коюлган дейт. Манас атанын сөөгү Таласка, ал эми эти башка жактарга коюлган экен. Бакай ата, Каныкей апалардын ыйыктыгы ушунда, аларга дөөтүлөр кызмат кылып жүрүшкөн, көз ачып жумгуча Меккеге алып барып келген. Ошол үчүн алар алыска чейин майдалап көмүп Манас атанын сөөгүн сыр кылып каткан. Ошондуктан биздин жер сырлуу, ыйык болуп эсептелинет. Кана кандай гана окумуштуулар изилдебеди, таптыбы Манас атанын сөөгүн.

Leave a Reply