Шайдылдаева Ашырбүбү: Шайдылдаева Ашырбүбү: «Мен мурда атеист болчумун»

This post is also available in: Англисче, Орусча

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Кудай жок деп жар-жарга кыйкырчумун. Анткени вожатый[1] элем. Мага чоңдорум ошондой деп үйрөткөн да. Мен анан бардык окуучуларга кудай жок деп кыйкырчумун. Аны уккан апамдар мени абдан урушуп калаар эле. Мен болсо «кана кудайыңар, болсо чакыргылачы» деп кемсинтчүмүн. Ошентип мен окууну бүтүп, чоң окууга тапшырып, бирок өтпөй калдым. Анан үйдө жүргөндө күйөө ала качып кетти. Мен олтуруп калдым. Ошентип, ал жактан экинчи жолу да тапшырып, дагы өтпөй калдым. Анан бир күнү, биз анда тамекиде иштечүбүз, ошол жактан келе жатып, Кара-Коюндан машина менен авария болуп, жанымдагы 3 адам өлдү. Мени дагы өлдү дешкен экен. Бирок мен өлгөн жокмун. Ошентип кудайдын күчү менен тирүү калдым. Анан ооруканага жаткырышты, менин ал жактан башым эле ооруп туруп алды. Эч айыкпады. Анан бир кемпир бар эле, ошол айтып калды, сен кыргызчылык менен ооруп жатасың деп. Анан айла жок үзүлбөгөн үмүт менен андай бүбү-бакшыларга да бардым. Анан алар айтышты, сен мазар басасың, мени менен жүр деп. Ошентип мен мазар баса баштадым. Анан башым да айыгып, көңүлүм да көтөрүлүп, өзүмдү абдан жакшы сезе баштадым. Анан баягы окуйм деген ниетим дагы деле өчпөй, эми бир жолу тапшырып көрөйүн деп окуу жайга бардым, Алланын буйругу менен өтүп кеттим. Анан ошондон баштап ушул күнгөчейин мазар басып келем.


[1] Совет учурунда пионерлерди жетектеген жаш адам.

Leave a Reply