Сейталиев Тургун

This post is also available in: Орусча

Сейталиев Тургун. Талас району, Кырк-Казык айылы.

Манас Ата ордосу, Чаткалда Пайгамбарымдын күмбөзү бар дейт. Ошол пайгамбардын күмбөзү олуялуу жер экен да. Ал жерди илгери менин бир эжем айтчу эле: «Илгери бир келин 50 жашка чыккыча бир да балалуу болбоптур. Анан ыйлап-сыктап тиги келин мага келиптир. Мени ошол күмбөзгө алып барып келиңизчи деди. Анан күмбөзгө ээрчитип алып бардым. Ал күмбөз Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү деп аталат. Ошол күмбөздүн ичинде бешик бар. Анан 1 метрдей кара материал бар, ал бешиктин үстүндө жабылып турат. Кээ бир аялдар барып, ошол жерге бала эмизет. Анан келин экөөбүз тең уктап калыптырбыз. Түн жарымы болгон кезде, бир баланын үнү угулду. «Аа кудай берет экен, жүр эми кеттик» деп эшикке чыксак, таң агарып калыптыр. Анан кайра экөөбүз ээрчишип алып жүрө бердик. Ошентип туура 51 жашында бир эркек балалуу болду», – деди эле. Анан мен да өз көзүм менен көрүп келейин деп барып келдим. Ыдырыс пайгамбарым тирүү бойдон орус-кыргыз болуп 2 жаат болуп уруша баштаганда «Кара жер ачыл, орустар мени келтектеп жатат, кара жер ачыл!», – десе, жер ороодой болуп ачылып кетиптир. Ошентип тирүү бойдон жанагы күмбөздүн ичине кирип кетиптир.

Leave a Reply