Көрмар жыландын дарылыгы

Көрмар жылан Баткен районунун тоолуу аймагында, Узбек республиканын Алты-Арык, Язияван өсөт. Жыланды саратан, чилде мезгелдеринде дары катары колдонууга болбойт. Бул көрмар жылан суук өткөнгө, итчек, ашказан , өпкө ,бөйрөк ооруларына дары болот.Көмар жыландын узундугу 30-35 см болот, колдонгонго тирик жыландын эки жагынан 3см кесип, аны таза марлиге салып сууга салат.

Казандагы суу 1,5 литр болуш керек, жыланды акырынын кайнатуу менен бышкан мезгилде жыттуу чөптөрдөн, зире салып ичсе жагымдуу болот .  Казандагы суу 0,5 литр калганчы акырынын кайнатуу керек.

Жыландын көбүнчө жатар мезгилде ичүү таасирдүү болот. Ичкенден кийин жылуу оронуп жатса бир нече жолу тердеп ички кийимдерди алмаштырууга туура келет. Тердетсе жыландын жакканы деп белгиленет.

Жылан ысык тамакка кирет, аны ичкенден кийин айран, сүт, сары май , каймак, суу ичилбейт. Тергөө мезгили бир жума болот. Ушул мөөнөтөө анын дарылыгы ачык билинет. Ичкен адамдын ооруусуу токтоп, иштеги көңүлү ачылып баамдалат.

Бул жалындын бир жылда эки жолу ичтүүгө болот,ашыкчасы тескери таасир берип коюшу мүмкүн.

Элдик табыптардын айтуусу боюнча.

Калыкова С.