Көк суу баканын дарылыгы

Кадимки сууда өсчү көк суу баканын дагы дарылык касиети бар. Бака саратан мезгилде дарылык касиетин жоготот.

Бул бака кичинекей дарыяларда, арыктарда, көлмөлөрдө, күрүч эгилген жерлерде көп өсөт.  Улуу бакаларга кирбейт.

Анын дарылык касиети ич оорууга аялдар төтөгөндөй кийин чалдыгып калып, оозу оюлуп арыктап иштеги буулуп тамак өтпой калганда пайдаланат.

Баканы колдонуунун жолдору.

Биринчи жолу 3 бака, экинчи жолу 5 бака, үчүнчү жолу айыга бербесе 7 бакага чейин бышырып суусуна кесме, күрүч жыттуу чөп ичсе таасирдүү болот.

Баканы бышырганда таза марлиге салып 1,5 литр суу коюлган казанга тирүү салыш  керек. Кайнаган сайын бакалар бакылдап, казандагы суусуна ичинде өлөт.

Аны 1 литр суу калганча кайнатуу керек. Шорпосунун күндүн кайсы мезгилде ичсе дагы боло берет. Бирок жылуу оронуп жаткан жакшы. Таасири оорулуу адамга тердегенден билинет. Жакка учурда оюлган ооздор жыйылып таасирин билдирет.

Элдик  табыптардын айтуусу боюнча.

Калыкова С.