Бобиев Дилшат

Азирети кырк чилтен деген мазарга баргам. Илгери ата-бабабыздан ооздон-оозго айтылып калган уламыш бар.

Бир үй-бүлө күдөр таппай жүрүшкөн экен, башкача айтканда балалуу болбой жүрүшөт. Анан ошол жерге барышып, алла-талаадан бала суранышат. Алла-тааланын амири болуп, кырк бир бала берген экен. Бирден баштап кыркка чейин бала бер деп сураганда, кырк бирди берем деп, кырк уул жана бир кыз берген экен. Бир жылдан кийин кырк бирди төрөп, бир кыз , кырк бала болот. Бир жылдан кийин келсе  алар балдарын бага албай кыйналышып жаткан экен, анан Алла-тааладан суранышат, Ошондо алла-таалам “Өзүнөр жакшы көргөн баланы алып, калганын таштагыла” деген экен, ошондо баягы жалгыз кызды алып туруп, кырк баланы ошол жердеги токойго ташташкан экен. Ошондо Aлла-Tаалам кырк чилтенди багып алган экен. Ошондон улам Азирети кырк чилтен деп аталып калган.  Ата-бабаларыбыз, молдолор мына ушундай уламыштарды айтып өтүшкөн.

Дагы бир бизде кереметтүү жер бар, ал ысык суулар чыккан булактар. Кадимкидей кышы-жайы дебей кайнап турат, тукумду салып койсо бышып калат. Ата-бабалар аны Жылуу-суу деп атап кетишкен. Тажиктер аны Оби гарим дешет. Керек болсо чайдоосторду алып барып кайнак суудан алышып, чай кылып ичишет. Ал таза, тузу жок булак.