Кушубекова Рахат, Талас аймагы: «Мазарга баргандан бери үйдө береке бардай»

This post is also available in: Англисче

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Мен эң биринчи Манас атанын күмбөзүнө баргам. Азыр деле ошол жерге көп барам. Башка мазарларга көп барбайм. Менин мазарга барууга убактым жок. Себеп дегенде балдарым жаш, күйөөм жок. Үйдө да оокат-аш кылыш керек. Мазарларды кыдырып кетип калсам, үй-бүлөм нааразы болот да. Андай шартта мазарга баруунун деле кереги жок деп ойлойм.

Мазарга барганда мен азырынча эч нерсе деле сезбейм. Мазарга деле түнөбөйм, жаңы гана зыярат кылып жүргөн кишилерденмин. Азырынча мага андайларды көргөнгө жол жок.

Устатым бар. Ал – Жон-Арыктагы Дариха эже. Дариха эже мага көп нерселерди үйрөтөт. Мазарга кандай кийинип барып, кантип сыйыныш керек. Мына ушулардын баары өтө оор нерсе. Мен бирок азыр жарга катыша элекмин, зикир кандай болот, аны да биле элекмин. Алла буюрса, бара-бара үйрөнөм.

Мен мазарга баргандан бери үйдө береке бардай сезилет. Мен эгер мазарга барбай калсам, өзүм жакшы болбой калам. Азыркы убакта мазарга аз-аздан барып турам.

Мен мазарлардан адамдарды кантип сыйлаганды, мазарлардын касиеттүүлүгүн, кыргызчылыкты, адамдардын жаман-жакшы сапаттарын үйрөндүм.

Leave a Reply