Ж.

Ж., Жалал-Абад аймагы

[Бул интервью Жалал-Абад аймагында 2009-жылы Айгине тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр убагында алынган жана бул аймак боюнча 2010-жылы жарык көрө турган китепке камтылат]

Ж. эже, 45 жашта, Аксы району, Ак-Суу айылы, Тоо-Басты айылы, Жалал-Абад аймагы

Кайын сиңдим жакында төрөйт

Менин кайын сиңдим 1993-жылы турмушка чыккан. Ушунча жылдан бери балалуу боло албай, ак эткенден так этип жүрүшкөн. Ар жерлерге барып, кыргызчылыкка да көрүнүп жүрүштү. Докдурларга да көрүндү, жардам болбогондон кийин Имам-Ата жөнүндө угуп, ошол жакка чын дилинен барып ыкылас жасап келген болчу. Мына минтип кудай кааласа, август айында төрөйт (Бул маалымат 2009-жылдын август айына чейинки мезгилде алынган. – Айгине).

Ал жакка барганда 7 же 9 оймо салып барып, куран окуп, шам тигип, кудайдан тилеп кайтышат, колунда барлар мал дагы союшат. Ошол жерде чоң дарактары бар. Ошол дарактарга чүпүрөктөр байланат. Шам тигилген соң шамдын күлүн ушул жердин олуя мүзүрүптөрү колдоп жүрсүн деген максатта жаш балдардын чекесине сүртүп коюшат. Мындан башка, бул жерде Имам-Атанын кабыры бар. Ошол кабырга кирип, атайылап куран окутуп чыгышат. Мен ал жерге коркуп кирген эмесмин. Бирок биз менен баргандар кирип, куран окутуп чыгышкан.

Ал жакка бара жатканда, сөзсүз түрдо ыкылас кылып, ишеним коюп, чын дилинен ишенип барыш керек да. Бара жатканда сөзсүз даарат алыш керек, таза болуп, таза кийинип барыш керек. Кыз-келиндер башына жоолук салып, көйнөк, шым кийип жүрүш керек. Баргандан кийин дарактарды бейчеки сындырбай, ал жердин өсүмдүктөрүнө зыян келтирбей, анан кетээрде эки жагын тазалап, таштандыларды таштабай жүрүш керек. Эгерде ушундай терс көрүнүштөр же кудайга жакпаган иш-аракеттерди жасаса, мындай жердин ээлери зыян келтирип коюшу мүмкүн экен.

Leave a Reply