Ыйык жер жана үй-бүлөө

This post is also available in: Англисче, Орусча

 

Кыргыздын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн “ыйык жер” түшүнүгү ар кандай элестөөнү берет. Адатта улуу муундагылар мазар касиетин жакшыраак түшүнөт деген божомолдор бар. Бул бөлүмдөгү баяндарды окуган окурман көбүнесе эненин кыргызчылык касиетин балдары же өмүрлүк жолдошу түшүнбөгөн мисалдарды байкайт. Ал эми эң негизгиси мындагы кейипкерлердин көбү өз жакындарынын муктаждыктарынан улам мазар басып калышкан. “Балаң үчүн кантип мазар баспайсың?”, – деп башына келген тагдырды буйрук деп кабылдаган адам тагдырлары замандаштары үчүн кызык болуу керек деген ишеничтебиз.

 

 

Leave a Reply