Ыйык жерге тамак алып баруу

This post is also available in: Англисче

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

С.Г.: Негизи үйдөн жыт чыгарып жети оймо жасап келүү керек. Сатып келинген тамак мазарга буйрубайт. Анан да бир ыйык жерден экинчиге өтүп кетүүгө болбойт. Ыйык жерди аттабаш керек. Келген ыйык жерден түз үйүңө кет. Бирок баарына эле бирдей сыйынабыз.

Б.: Жети оймону кудай жолуна алып келет, тогуз оймону болсо Бабедин атага, беш оймону Дөөт пайгамбарга алып келет

М.: Колумда барын алып барам. Эгер оймо алып барсаң, ортосун тешпе, анткени ал сууга агып кетсе, жолдон тешиги менен бир нерселерге илинип калышы мүмкүн, ал эми тешилбеген нан тоголонуп кете берет. Жана дагы тешилген оймонун сообу тийбейт.

К.М.:Мусулман балдары ичкен тамактарды алып барса жакшы болот. Негизи бейиштин тамагы болгон жашылча-жемиштерди алып барса андан да сооптуу

Leave a Reply