Төрт-Көл

Төрт-Көл айыл өкмөтү

Бостон айылы

Кароолчусу жок

Бул мазар Бостон айылынын түштүк тарабында 300-500 метрчелик жерде жайгашкан. Мазардын түрү – көл. Ал төрт көлдүн бири-биринен алыстыгы 30-40 метрден болот. Көлгө эч ким түшпөйт. Болгону ал жерлерге барып куран окушат, тиленишет. Жанындагы көрүстөнгө аталган айылдын маркумдары коюлат (Кыргызбаев Муратбек, Төрт-Көл айыл өкмөтүнүн башчысы).