Тукум-Булак

Кара-Шоро айылы

Кара-Дөбө кичи айылы

Кароолчусу жок

Бул айылга500 метркалганда, Тукум-Булактын жыты келип калат. Кара-Дөбөгө барганымда, жолдо бара жатсак, тукумдун жыты келди. Анан таажеңем: “Ибадат, секин бас, ошол жерде Тукум-Булак бар. Токтоп, куран окуйлу”, – деди. Барсак, кичинекей эле булак экен, казанга тукум куюп койгондой. Тукумдукундай эле көрүнүш, аппак (Үсөнова Ибадат).