Мазар-Тал

Кызыл-Октябрь айыл өкмөтү

Алга айылы

Кароолчусу жок

Бул мазар Алга айылынын күн батыш жагында 1 чакырымчалык алыстыкта жайгашкан. Мазардын түрү – тал жана булак. Ал талга зыярат кылып, чүпүрөк байлашат. Булактын суусун жаранын ар кандай түрлөрүнө каршы колдонушат. Мазардын ылдыйында сай бар. Күн батыш жагында Контрабат көлү бар (Кыдырбеков Орозбек).